فارسي | English
 
 
  80 - ریراندور 90ميليمتري مدل Aبا يك فك كد 392
۸۰ - ريراندور ۹۰ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۲

« ۸۰ - ريراندور ۹۰ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۲ »

فیش تبدیل دستگاههای الکترو فیوژن
 

۸۰ - ريراندور ۹۰ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۲
ریراندور ابزازری است جهت گرد کردن سر لوله ها و آماده سازی جهت جوشکاری الکتروفیوژن آماده مي گردد. معمولاً روی لوله هایی که دفرمه شده اند و از حالت دایره های کامل به بیضی تبدیل شده اند استفاده می گردد و آن را به حالت اولیه برگردانده تا عملیات جوشکاری در داخل اتصالات بخوبی انجام شود.

d - dm 0911            كد
90 ميليمتر 392    4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

                          

                 

                              شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565