فارسي | English
 
 
  79 - ریراندور 63ميليمتري مدل Aبايك فك كد 391
۷۹ - ريراندور ۶۳ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۱

« ۷۹ - ريراندور ۶۳ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۱ »

فیش تبدیل دستگاههای الکترو فیوژن
 

۷۹ - ريراندور ۶۳ ميليمتري مدل آ با يك فك كد ۳۹۱
ریراندور ابزاری است جهت گود کردن سر لوله ها و آماده سازی جهت جوشکاری الکتروفیوژن معمولاً روی لوله هایی که فرمه شده اند و از حالت دایره های کامل به بیضی تبدیل شده اند استفاده می گردد و آن را به حالت اولیه برگردانده تا عملیات جوشکاری در داخل اتصالات بخوبی انجام شود. ریراندورها از سازی 63 میلیمتر تا 160 میلیمتر وجود دارد که قبل از عملیات جوشکاری در سر لوله نصب می شود.

d - dm 0911            كد
63 ميليمتر 391   4122  191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

 

          

                               

              


 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

تولیدات  :    گیره (کلمپ) تک سایز و مولتی   / اسکراپر دستی و مولتی /

قیچی لوله بر / لوله بر دورانی/ گیوتین لوله بر دستی وبرقی / آچار هاتپ /

سرفیش دستگاه جوش الکتروفیوژن جرج فیشر و فری یامت    /  ریراندور/

 اسکیوزر دستی وهیدرولیک/جعبه های مخصوص هر یک از ابزارهای فوق

 تیغه های ابزار های فوق و هر سفارشی که شما خریدار محترم اراده کنید .

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

products:   clamping tools   /pips scraping tool /

                     caution / KRA plastic pipe cutter  /

                     KRG plastic pipe guillotine/tapping

                     Tools / adapter clips / re – rounding

                     Clamp / squeeze – off tooltransport 

                      (pairof)  scissors / …

 

Crocc                                                                   چهارراه

Tee      سه راه                                                                

Elbow  90زانو 90 درجه                                               

Elbow  45زانو 45 درجه                                                 

Coupling       بوشن                                                           

Cap درپوش                                                               

Reducing  coupling بوشن تبدیل                                     

Half coplingنیمه بوشن                                                

Insert بوشن پیوست                                                      

Square head plugدر پوش دنده ای                                   

Hex head plug شش ضلعی سر توپیچ روپیچ                       

Round head plugسردنده                                              

Hex head bushingشش ضلعی سر دنده بوشی                    

Flush bushingسردنده روپیچ تو پیچ                                 

Bossدر پوش جوشی                                                    

Union مهرماسوره جوشی                                              

Outletخروجی انشعاب                                                

Welding outlet خروجی انشعاب جوشی                           

Hex nippleشش ضلعی مغزی                                        

Electero fusionانتخاب ذوبی                                 


 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

تولیدات  :    گیره (کلمپ) تک سایز و مولتی   / اسکراپر دستی و مولتی /

قیچی لوله بر / لوله بر دورانی/ گیوتین لوله بر دستی وبرقی / آچار هاتپ /

سرفیش دستگاه جوش الکتروفیوژن جرج فیشر و فری یامت    /  ریراندور/

 اسکیوزر دستی وهیدرولیک/جعبه های مخصوص هر یک از ابزارهای فوق

 تیغه های ابزار های فوق و هر سفارشی که شما خریدار محترم اراده کنید .

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

products:   clamping tools   /pips scraping tool /

                     caution / KRA plastic pipe cutter  /

                     KRG plastic pipe guillotine/tapping

                     Tools / adapter clips / re – rounding

                     Clamp / squeeze – off tooltransport 

                      (pairof)  scissors / …

 

Crocc                                                                   چهارراه

Tee      سه راه                                                                

Elbow  90زانو 90 درجه                                               

Elbow  45زانو 45 درجه                                                 

Coupling       بوشن                                                           

Cap درپوش                                                               

Reducing  coupling بوشن تبدیل                                     

Half coplingنیمه بوشن                                                

Insert بوشن پیوست                                                      

Square head plugدر پوش دنده ای                                   

Hex head plug شش ضلعی سر توپیچ روپیچ                       

Round head plugسردنده                                              

Hex head bushingشش ضلعی سر دنده بوشی                    

Flush bushingسردنده روپیچ تو پیچ                                 

Bossدر پوش جوشی                                                    

Union مهرماسوره جوشی                                              

Outletخروجی انشعاب                                                

Welding outlet خروجی انشعاب جوشی                           

Hex nippleشش ضلعی مغزی                                        

Electero fusionانتخاب ذوبی                                 شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565