فارسي | English
 
 
  73- آچار هاتپ سوپر با کلاهک و آلن 10 ميليمتري مدل A كد 047
۷۳ - آچار هاتپ سوپر با کلاهك و آلن ۱۰ ميليمتري مدل اي كد ۰۴۷

« ۷۳ - آچار هاتپ سوپر با کلاهك و آلن ۱۰ ميليمتري مدل اي كد ۰۴۷ »

 آچار هاتب
 

۷۳ - آچار هاتپ سوپر با کلاهك و آلن ۱۰ ميليمتري مدل اي كد ۰۴۷
آچار هاتب لوله با کلاهک  در سایز 10ميليمتري كه برتري با کلاهک این است که اگرزینی نتوانست توسط دنده داخلی عملیات هاتب را انجام دهد این کلاهک کار آن را انجام می دهد و نیازی به جوشکاری زین جدید نمی باشد.

شماره آچار آلن 0911            كد
10 ميليمتر 047      4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

       

 


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565