فارسي | English
 
 
  57- �������� �������� ���� �������������� 25�������������� ���� 253
۵۷- قيچی گيوتينی ۲۵ ميليمترمدل بی کد ۲۵۳

« ۵۷- قیچی لوله بر گیوتینی C 25mm کد ۲۵۳»

قیچی لوله بر پلی اتیلن

 

۵۷- قیچی لوله بر گیوتینی پلی اتیلن کد  ۲۵۳
برای بریدن لوله های ۲۵ میلیمتر علمک گاز جهت انشعاب .

d - mm 0911            كد
25 253      4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

 

       


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565