فارسي | English
 
 
  84 - اسکیوزر 25ميليمتري تک سایزدو تیکه فولاد CK 67 كد 106
۸۴ - اسکيوزر ۲۵ ميليمتري تك سايز دو تكه فولاد ۶۷ سی کی کد ۱۰۶

« ۸۴ - اسکيوزر ۲۵ ميليمتري تك سايز دو تكه فولاد ۶۷ سی کی کد ۱۰۶ »

اسکراپ فرمانی تک سایز

 

۸۴ - اسکيوزر ۲۵ ميليمتري تك سايز دو تكه فولاد ۶۷ سی کی کد ۱۰۶
دستگاه پرس لوله هنگامی که گاز در آن وجود دارد می توان با این وسیله گاز را قطع نمود و عملیات جوشکاری و برش در لوله های علمک را انجام داد. 

d - dm 0911            كد
25 106     4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565