فارسي | English
 
 
  46- اسکراپ دورانی 125ميليمتر تک سایز كد625
۴۶- اسکراپ دورانی ۱۲۵ ميليمتر تک سايز مدل آ کد ۶۲۵

« ۴۶- اسکراپ دورانی ۱۲۵mm تک سایز A  کد ۶۲۵»

اسکراپ فرمانی تک سایز

 

۴۶- اسکراپ فرمانی ۱۲۵ میلیمتر تک سایز کد ۶۲۵
اسکراپ فرمانی تک سایز برای لوله های پلی اتیلن ۱25 میلیمتر طرا حی شده که مزیت این اسکراپ با مقایسه با مولتی استقامت زیاد وکاربری آسانتر را برای کارگر غیر ماهر فراهم کرده است.

d - dm 0911            كد
125 625     4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

                               

       

                     

              شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565