فارسي | English
 
 
  44- اسکراپ دورانی 90ميليمتر تک سایز كد623
۴۴- اسکراپ فرمانی ۹۰ ميليمتر کد ۶۲۳

« ۴۴- اسکراپ دورانی ۹۰mm تک سایز A  کد ۶۲۳»

اسکراپ فرمانی تک سایز

 

۴۴- اسکراپ فرمانی ۹۰ میلیمتر تک سایز کد ۶۲۳
اسکراپ فرمانی تک سایز برای لوله های پلی اتیلن ۹۰ میلیمتر طرا حی شده که مزیت این اسکراپ با مقایسه با مولتی استقامت زیاد وکاربری آسانتر را برای کارگر غیر ماهر فراهم کرده است.

d - dm 0911            كد
90 623     4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

       


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565