فارسي | English
 
 
  38- اسکراپ دستی باتیغه چهار لبه ck67كد 093
۳۸- اسکراپ دستی باتیغه چهار لبه ck67 A کد ۰۹۳

«۳۸- اسکراپ دستی باتیغه چهار لبه ck67 A کد ۰۹۳ »

اسکراپ فرمانی تک سایز

 

۳۸- اسکراپ دستی باتیغه چهار لبه ck67 A کد ۰۹۳
اسکراپ دسی برای لوله های پلی اتیلن 25  ,63  , 90  , 110  , 125  , 160 میلیمتر

d - dm 0911            كد
160-25  093     4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

تولیدات  :    گیره (کلمپ) تک سایز و مولتی   / اسکراپر دستی و مولتی /

قیچی لوله بر / لوله بر دورانی/ گیوتین لوله بر دستی وبرقی / آچار هاتپ /

سرفیش دستگاه جوش الکتروفیوژن جرج فیشر و فری یامت    /  ریراندور/

 اسکیوزر دستی وهیدرولیک/جعبه های مخصوص هر یک از ابزارهای فوق

 تیغه های ابزار های فوق و هر سفارشی که شما خریدار محترم اراده کنید .

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

products:   clamping tools   /pips scraping tool /

                     caution / KRA plastic pipe cutter  /

                     KRG plastic pipe guillotine/tapping

                     Tools / adapter clips / re – rounding

                     Clamp / squeeze – off tooltransport 

                      (pairof)  scissors / …

 

Crocc                                                                   چهارراه

Tee      سه راه                                                                

Elbow  90زانو 90 درجه                                               

Elbow  45زانو 45 درجه                                                 

Coupling       بوشن                                                           

Cap درپوش                                                               

Reducing  coupling بوشن تبدیل                                     

Half coplingنیمه بوشن                                                

Insert بوشن پیوست                                                      

Square head plugدر پوش دنده ای                                   

Hex head plug شش ضلعی سر توپیچ روپیچ                       

Round head plugسردنده                                              

Hex head bushingشش ضلعی سر دنده بوشی                    

Flush bushingسردنده روپیچ تو پیچ                                 

Bossدر پوش جوشی                                                    

Union مهرماسوره جوشی                                              

Outletخروجی انشعاب                                                

Welding outlet خروجی انشعاب جوشی                           

Hex nippleشش ضلعی مغزی                                        

Electero fusionانتخاب ذوبی                                 


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565