فارسي | English
 
 
  5- گيره 90 ميليمتري ريراندوري كشويي آلمينيومي كد 613
۵ - گيره ۹۰ میلیمتری ریراندوری کشویی کد 613

۵ - «  گیره 90mm ریراندوری آلومینیومی کد ۶۱۳»

گیره لوله پلی اتیلن
 

۵- گیره لوله پلی اتیلن دیراندوری کد ۶۱۳
برای نگهداشتن دوسرلوله در داخل بوشن برای جوشکاری لوله پلی اتیلن در سایز  ۹۰ میلیمتر برای کلیه زاویه ها و سه  راهی و چهر راهی.

d - dm 0911            كد
90 613     4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565