فارسي | English
 
 
  2- گیره 25-32 خرچنگی آلومینیومی كد 651
۲ - گيره ۲۵-۳۲ خرچنگی کد 651

 ۲ - «  گیره25-32 خرچنگی آلومینیومی A  کد 651»

گیره لوله پلی اتیلن
 

2- گیره لوله پلی اتیلن  25-32 میلیمتر خرچنگی مدل A کد 651

برای نگهداشتن دوسرلوله در داخل بوشن برای جوشکاری لوله پلی اتیلن در سایز  ۲۵-۳۲  میلیمتر  مورد استفاده قرار می کیرد . و نصب تبدیل ۲۵ -۳۲  توسط این گیره قابل اجرا می باشد .

d - dm            كد         قیمت         
32 - 25 651        000 960 1
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

  

        

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565