فارسي | English
 
 
  بلوکهای سقفی فوق سبک بتنی پیش ساخته
بلوكهاي سقفي فوق سبك پيش ساخته

 

 

بلوكهاي سقفي فوق سبك پيش ساخته

لطفا منتظر تصاوير بمانيد

قیمت هر متر مربع به عرض 20 سانتی متر

ریال  337500