فارسي | English
 
 
  59- لوله بر دورانی 25-63 میلیمتر كد 001
۵۹ - لوله بر دوراني ۲۵ - ۶۳ ميليمتر كد ۰۰۱

«۵۹ - لوله بر دوراني ۲۵ - ۶۳ ميليمتر كد ۰۰۱»

لوله بر پلی اتیلن

 

 

۵۹ - لوله بر دوراني ۲۵ - ۶۳ ميليمتر كد ۰۰۱
برای بریدن لوله كه با چرخاندن دسته بالا ومحکم کردن تیغه لوله بر روی سطح لوله وحرکت دورانی بدور لوله عملیات بریدن را انجام می دهد.

d - mm 0911            كد
25- 63 001      4122    191
 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

                                       

              

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

                              

 

 
نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565