فارسي | English
 
 
  89 - اسكيوزردستي 63-90 ميليمتري هيدروليك از فولاد CK 67 كد 117
89 - اسكيوزر دستي 63 - 90 ميليمتري هيدروليك از فولاد 67 CKكد 118

ابزار جانبی لوله پلی اتیلن گازوآب/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

89 - اسكيوزر دستي 63 - 90 ميليمتري هيدروليك از فولاد 67 CKكد 118

اسکراپ فرمانی تک سایز

 
89 - اسكيوزر دستي 63 - 90 ميليمتري هيدروليك از فولاد 67 CKكد 118
d - dm 0911            كد
63 - 90 117     4122    191

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

           

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD :  NO 21 - AMAM  ST -CHALOOS - IRAN

TEL FAX : 98 21 88324220- 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

TEL/FAX : 98 191 2286286

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

    

 

 
نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565