فارسي | English
 
 
  72- تيغه گيوتين 63-160 ميليمتري برقي كد 704
72 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 704

ابزار جانبی لوله پلی اتیلن گازوآب/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

« 72 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 704 »

گيوتين

 

72 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 704
تيغه گيوتين برای بریدن لوله های سایز بالا بطور دقیق با سطح برش 90 درجه نسبت به سطح لوله جهت عملیات جوشکاری در بوشن یا ... مورد استفاده قرار می گیرد.

d - dm 0911            كد
63 - 160 704      4122    191
 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

                                      

 

             

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD :  NO 21- AMAM ST - CHALOOS- IRAN

TEL FAX : 98 21 88324220 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

TEL/FAX : 98 191 2286286

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

         

 

 
نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565