فارسي | English
 
 
  70- تيغه گيوتين 63-160 ميليمتري برقي كد 703
70 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 703

ابزار جانبی لوله پلی اتیلن گازوآب/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

« 70 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 703 »

گيوتين

 

70 - تيغه گيوتين 63 - 160 ميليمتري برقي كد 703
تيغه گيوتين برای بریدن لوله های سایز بالا بطور دقیق با سطح برش 90 درجه نسبت به سطح لوله جهت عملیات جوشکاری در بوشن یا ... مورد استفاده قرار می گیرد.

d - dm 0911            كد
63 - 160 703      4122    191
 
 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

                                   

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD :  NO 21 - AMAM  ST - CHALOOS - IRAN

TEL FAX : 98 21 88324220 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

TEL/FAX : 98 191 2286286

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

              

 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565