فارسي | English
 
 
  60- تيغه لوله بر دوراني 25- 63 ميليمتر كد 901
60 - تيغه لوله بر دوراني 25 - 63 ميليمتر كد 901

« 60 - تيغه لوله بر دوراني 25 - 63 ميليمتر كد 901 »

لوله بر پلی اتیلن

 

 

60 - تيغه لوله بر دوراني 25 - 63 ميليمتر كد 901
برای بریدن لوله که براي لوله برهاي دوراني مورد استفاده قرار مي گيرد كه با چرخاندن دسته بالا ومحکم کردن تیغه لوله برروی سطح لوله وحرکت دورانی بدور لوله عملیات بریدن را انجام می دهد.

d - mm 0911            كد
63 - 25 901      4122    191
 
 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

                                 

                          

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565