فارسي | English
 
 
  48- تيغه اسكراپر دوراني فرماني 63-160 ميليمتر كد 628
۴۸-تیغه اسکراپ فرمانی 25 - ۱۶۰ mm تک سایز A کد ۶۲۸

« ۴۸-تیغه اسکراپ فرمانی  25 - ۱۶۰ mm تک سایز A  کد ۶۲۸»

اسکراپ فرمانی تک سایز

 

۴۸-تیغه اسکراپ فرمانی  25 - ۱۶۰ mm تک سایز A  کد ۶۲۸
تیغه اسکراپ فرمانی تک سایز برای لوله های پلی اتیلن 25 - ۱۶۰میلیمتر.

d - dm 0911            كد
25-160 628     4122     191
 
           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

             

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565