فارسي | English
 
 
  31- گيره63 ميليمتري آهني دو فكه ثابت كد 672
۳۱ - گیره 63 میلیمتری آهنی ثابت دو قک ثابت کد ۶۷۲

«  ۳۱ - گیره ۶۳ میلیمتری آهنی ثابت دو قک ثابت کد ۶۷۲ »

گیره لوله پلی اتیلن
 

۳۱ - گیره ۶۳ میلیمتری آهنی ثابت دو قک ثابت کد ۶۷۲
برای نگهداشتن دوسرلوله در داخل بوشن برای جوشکاری لوله ۶۳ میلیمتر پلی اتیلن برای نصب بوشن

d - dm 0911            كد
63 672     4122     191
           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

                         

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD :  NO 21 - AMAM  ST - CHALOOS - IRAN

TEL FAX : 98 21 88324220 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

TEL/FAX : 98 191 2286286

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

                                       

 
نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565