فارسي | English
 
 
  26- گيره 125 ميليمتري ريراندوري آلمينيومي دو فك ثابت كد 515
۲۶-گيره ۱۲۵ ميليمتر ریزاندوری آلمینیوم دوفک ثابت کد ۵۱۵

«  ۲۶- گیره ۱۲۵mm ریراندوری آلومینیومی کد ۵۱۵ »

گیره لوله پلی اتیلن
 

۲۶-گیره لوله پلی اتیلن ۱۲۵ میلیمتری کد ۵۱۵
برای نگهداشتن دوسرلوله در داخل بوشن برای جوشکاری لوله ۱۲۵ میلیمتر پلی اتیلن برای نصب بوشن و سه راه هی و زانو در هر زاویه دلخواه

d - dm 0911            كد
125 515     4122     191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

       

  

            

 


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565