فارسي | English
 
 
  11- كشويي صليبي پائين گيره كد 909
۱۱- کشويی صليبی پائيين گيره کد ۹۰۹

«۱۱- گیره63-160ریراندوری آلومینیومی سه فکه کد ۹۰۹ »

گیره لوله پلی اتیلن
 

۱۱- گیره لوله پلی اتیلن دیراندوری کد ۹۰۹
پایه کشویی زیر گیره با قابلیت نصب چهار راه و سه راه برای جوشکاری پلی اتیلن

d - dm 0911            كد
25 909     4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD : APT  2 - NO 8 - ARABALI  ST - KHORAMSHAHR  ST _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX : 98 21 88738837  - 98 21 88738838 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

 

                   


شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 -021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565