فارسي | English
 
 
  انتقاد و پیشنهاد
انتقادات و پیشنهادات

آدرس ايميل : r.kheiry@yahoo.com

از انتقاد و پیشنهاد تان سپاسگزاریم .توجه شما قابل تقدیر بوده وباعث دلگرمی و ارتقاء کیفی تولیداتمان خواهد شد.

مدیریت شرکت توان نیرومند

 

 

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

 

TEL FAX :   - 98 21 88324220 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2286286

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading