فارسي | English
 
 
  74- آچار هاتپ سوپربا آلن 10 ميليمتري مدلB كد 048
۷۴ - آچار هاتپ سوپر با آلن 10mm مدل بي كد ۰۴۸

۷۴ -  آچار هاتپ سوپر با آلن 10mm مدل بي كد ۰۴۸

 آچار هاتب
 

۷۴ -  آچار هاتپ سوپر با آلن 10mm مدل بي كد ۰۴۸
آچار هاتب سوپر بدون کلاهک در سایز 10 ميليمتر.

شماره آچار آلن 0911            كد
10 ميليمتر 048      4122    191
 
 

نوع جنس ، وزن ، ابعاد ، قطعات به تفکیک ، ابعاد جعبه ، طرز کاربادستگاه ، حمل ونقل ، نگهداری

 

 

           ابزار جانبی/ لوله پلی اتیلن/ ا تصالات / دستگاه جوش الکترو فیوژن

 

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion/pipe       

Industrial equaipment engineering &trading                    

 

 شرکت توان نیرومند ، تولید کننده کلیه تجهیزات و لوازم جانبی دستگاههای جوش الکترو فیوژن - پنج خط  : 33955653 - 021 - رامین خیری صندوق پستی - 462/14565