فارسي | English
 
 
 
درباره ما

شماره ثبت ۹۷۰

شروع فعالیت ۱۳۷۴

بامسئولیت محدود

تولید کننده کلیه لوازم و تجهیزات جانبی دستگاههای جوش الکتروفیوژن پلی اتیلن شانس خود را در قرعه کشی سال تاسیس شرکت امتحان کنید . مطمئن باشید از جوایز شرکت بی بهره نخواهید ماند . خریدارن بدون ثبت نام اسمشان در لیست درج خواهد شد .

 

contact us

Gas  /  water  /  petrochemical/ Electero fusion

Welding machinery electero fusion

Industrial equaipment engineering &trading

TAWAN NIROOMAND CO

ADD :  NO 21 - AMAM  ST - CHALOOS  -MAZANDARAN _ TEHRAN - IRAN

TEL FAX :    98 21 88324220 - 98 21 33955653     5 line

Ramin kheiry

WWW.TWN.IR       Email : TWN_CO@YAHOO.COM

Factory  tel : 98 191 2224122

Eamil : R.kheiry@yahoo.com

Electrofusion accessories